İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

H. Erdal ÇAĞLAR

İmar ve Şehircilik Müdürü

0312 623 45 45