İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

H. Erdal ÇAĞLAR

İmar ve Şehircilik Müdürü

0312 622 06 06 /1201