Özel Kalem Müdürlüğü
Tayfun Harman

Hukuk İşleri Müdürlüğü
Orhan OĞUZLAR

İmar Müdürlüğü
Erdal ÇAĞLAR

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Veli KESKİN

Yazı İşleri Müdürlüğü
Hasan LİMAN

Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sinan GÜVEN

Fen İşleri Müdürlüğü
Barkın YILDIRIM

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
Abdil SEZER

Temizlik İşleri Müdürlüğü
Özgür ÖZCAN

Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kürşat ÖZTÜRK

Zabıta Müdürlüğü
Abdullah YILMAZ

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
Mustafa YARGIÇ

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Erhan APAYDIN

Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Birim SUBAŞI

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Yılmaz KAPLAN

Bilgi İşlem Müdürlüğü
Ali GÜVEN

Evlendirme Memurluğu
Ömer GEDİKLİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Murat KURT

Plan ve Proje Müdürlüğü
Eyüp ÖZ

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Bedirhan TÜRKKAN

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
Melih YARGIÇ

Tesisler Müdürlüğü
Sabri ERDEM