İlçemiz Gedikli Mahallesi Kırsal Yerleşim ve Gelişim alanı uygulama imar planı
İlçemiz Yağmurbaba Mahallesi Kırsal Yerleşim ve Gelişim alanı uygulama imar planı
İlçemiz Beyceğiz Mahallesi Kırsal Yerleşim ve Gelişim alanına ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
İlçemiz Zafer Mahallesi 140071 ada 10 parsel ve 140074 ada 2 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
İlçemiz Mehmet Akif Mahallesi 639, 1995, 1996 parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
İlçemiz Muhtelif Mahallelerde 1518 Ada 7 Parsel, 409 Ada 41 Parsel, 124 Ada 17 Parsel ve 2207 Ada 1 Parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Yüzükbaşı Mahallesi 981 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Gazi Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon imar planı
Zafer Mahallesi 74 Ada 53 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Zafer Mahallesi 173 Ada 1-8 Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Babayakup Mah. Kırsal Yerleşim ve Gelişim Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Üst Kısım)
Babayakup Mah. Kırsal Yerleşim ve Gelişim Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Alt Kısım)
Gazi Mahallesi 1404 Ada 12-16 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği