İlçemiz Zafer Mahallesi 140071 ada 10 parsel ve 140074 ada 2 Parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
İlçemiz Mehmet Akif Mahallesi 639, 1995, 1996 parseller ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
İlçemiz Muhtelif Mahallelerde 1518 Ada 7 Parsel, 409 Ada 41 Parsel, 124 Ada 17 Parsel ve 2207 Ada 1 Parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Yüzükbaşı Mahallesi 981 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
Gazi Mahallesi 1/1000 ölçekli revizyon imar planı
Zafer Mahallesi 74 Ada 53 Parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Zafer Mahallesi 173 Ada 1-8 Parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
Babayakup Mah. Kırsal Yerleşim ve Gelişim Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Üst Kısım)
Babayakup Mah. Kırsal Yerleşim ve Gelişim Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı (Alt Kısım)
Gazi Mahallesi 1404 Ada 12-16 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği